Modernizace strojního vybavení v roce 2016

• formátovací pila Martin T60C,
• CNC nestingové centrum WEEKE Optimat BHP200.