Výroční zpráva

Výroční zpráva 2000 1333 TPR nábytek

Výroční zpráva TPR s.r.o. za rok 2021

Výroční zpráva TPR s.r.o. za rok 2021

Rok 2021 jsme zahájili ve znamení nejistoty, jakým směrem se bude ubírat další vývoj v době pandemie covid 19. Nosným programem firmy TPR nábytek je vybavení obchodů a tzv. POP prvků určených pro podporu prodeje. Jedná se o segment trhu, který pandemie v roce 2020 poměrně značně postihla. Předpoklad dalšího vývoje ochoty investovat do vybavení obchodů byl z naší strany spíše skeptický.

Skutečnost ale byla jiná… Rok 2021 byl pro naši firmu doslova rekordní co se realizovaných zakázek a obratu týče. Všichni naši klienti se rozhodli investovat do nových poboček a remodelingů stávajících interiérů. Pro TPR je to dobrá zpráva poukazující na to, že naši hlavní odběratelé patří mezi silné hráče na trhu a v těžké době naopak investují do dalšího rozvoje.

V roce 2020 jsme velkou investicí zdokonalili automatizovaný sklad a velkoformátovou pilu. V letošním roce v modernizaci pokračujeme a ve výrobě došlo k instalaci centrálního odsávání s drcením odpadu. Tento investiční projekt má za cíl zkvalitnit pracovní prostředí na ruční dílně, zlepšit životnost strojů a v neposlední řadě usnadnit práci s vynášením odpadů a minimalizovat náklady na likvidaci, pronájem kontejnerů a dopravu. Na konci letošního roku byla zateplena a opravena fasáda administrativní budovy. Další investice, které budou implementovány po novém roce jsou zpětný dopravník dílců k olepovačce a nová formátovací pila s naklápěním na obě strany.

Rok 2021 byl také rokem velkých investic do věcí, které nejsou na první pohled vidět, ale mají neskutečný přínos pro chod naší firmy. Jedním z nich je vzdělávací program pro zaměstnance. Pomáhá nám ve složitých situacích, jak bychom se k sobě měli chovat, přistupovat k práci a kolegům, řešit problémy efektivně. Aktuálně probíhá interní audit managementu firmy, jehož výstupem bude návrh na zlepšení chodu projektů, identifikaci slabých míst, zastupitelnosti a systému odměňování.
Další velkou změnou a investicí TPR je propagace firmy veřejnosti. Podařilo se nám sestavit nové webové stránky, průběžně dokumentujeme a prezentujeme realizace TPR. Soustředíme se na zviditelnění naší firmy lidem v okolí a zvýšení zájmu o práci v naší společnosti. Do letošního roku firma nebyla veřejností příliš registrována natož práce, kterou realizujeme. Čas nám ukázal, že se jedná o správnou cestu nejen v ohledu zvýšení povědomí o volných pracovních příležitostech, ale také možnost získání nových zakázek.
Na základě výsledků našeho digitální marketingu jsme se umístili na druhém místě z firem realizujících vybavení komerčních interiérů v České republice a máme díky tomu možnost získat nového klienta a velký projekt pro poskytovatele telefoniky na celý evropský trh.
Plány a vize vývoje pro další období máme ambiciózní. Zahájili jsme jednání o nákupu pozemků pro další rozvoj. Máme zájem o rozšíření dílen a skladů. Další z investic, na které se podílíme je rekonstrukce příjezdové komunikace, pořízení vstupní automatické brány a osvětlení příjezdu do areálu. Další z projektů, na kterém intenzivně pracujeme je vlastní produktová řada nábytku, což je jedním z hlavních cílů budoucnosti.
Vzhledem k aktuální ekonomické situaci ve společnosti jsme se rozhodli, že se budeme snažit kopírovat inflaci, tzn. že platy zaměstnanců v příštím roce plošně zvedneme o 4-5%.  Abychom mohli realizovat zakázky a mít velké plány do budoucna, potřebujeme mít stabilní tým kvalitních lidí, kteří se na chodu firmy podílí. Věříme, že se náš kolektiv průběžně stabilizuje, a jsme rádi, že všichni jsme součástí něčeho velkého, co dle našeho motta „dělá svět krásnější“.

Proto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na chodu společnosti podílí a popřát pěkné a klidné vánoční svátky, hodně zdraví a spokojenosti do nového roku.

Za TPR s.r.o.

Pavel a Ivana Rejmanovi

Back to top